Umsagnir um frumvörp til laga og reglugerðir

149. löggjafarþing

Neytendasamtökin, 17. mál, búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld)

Neytendasamtökin, 22. mál, uppsögn tollasamnings um landbúnaðarvörur við Evrópusambandið

Neytendasamtökin, 40. mál, sjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og málefni aldraðra (búseturéttur aldraðra, öryggisíbúðir)

Neytendasamtökin, 43. mál, vistvæn opinber innkaup á matvöru

Neytendasamtökin, 44. mál, endurskoðun verklagsreglna um skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnótur

Neytendasamtökin, 88. mál, stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði)

Neytendasamtökin, 104. mál, stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga)

Neytendasamtökin, 135. mál, fasteignalán til neytenda (eftirstöðvar í kjölfar nauðungarsölu)

Neytendasamtökin, 140. mál, húsnæðisbætur (réttur námsmanna og fatlaðs fólks)

Neytendasamtökin, 233. mál, stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (rýmri skilyrði)

Neytendasamtökin, 270. mál, póstþjónusta

Neytendasamtökin, 275. mál, kolefnismerking á kjötvörur

Neytendasamtökin, 289. mál, samkeppnisúttekt á löggjöf og regluverki

Neytendasamtökin, 403. mál, fimm ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019–2023

Neytendasamtökin, 404. mál, stefna í fjarskiptum fyrir árin 2019–2033

Neytendasamtökin, 636. mál, milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur

Neytendasamtökin, 637. mál, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (lækkun iðgjalds)

Neytendasamtökin, 649. mál, úrskurðarnefndir á sviði neytendamála

Neytendasamtökin, 739. mál, póstþjónusta (erlendar póstsendingar og rafrænar sendingar)

Neytendasamtökin, 750. mál, fjármálaáætlun 2020–2024

Neytendasamtökin, 766. mál, dýrasjúkdómar o.fl. (innflutningur búfjárafurða)

Neytendasamtökin, 785. mál, félög til almannaheilla

Neytendasamtökin, 795. mál, húsaleigulög (bætt réttarstaða leigjenda við lok leigusamnings)

Neytendasamtökin, 797. mál, höfundalög (flytjanleiki efnisveituþjónustu á Netinu yfir landamæri á innri markaðnum)

Deildu: